API
GraphQL
⚠️

Na GraphQL API stále pracujeme a niektoré funkcie ako filtrovanie alebo zoraďovanie zatiaľ nie sú dostupné. V budúcnosti dôjde k zmenám v API.

GraphQL API

Naše GraphQL API ponúka flexibilný a efektívny spôsob interakcie s Potter DB. Táto sekcia vám predstaví kľúčové aspekty nášho GraphQL API a vy sa dozviete, ako ho využiť vo svoj prospech.

Koncový bod GraphQL

Na získanie a zmenu dát cez GraphQL API pošlite požiadavku POST koncovému bodu GraphQL (/graphql). Telo požiadavky musí obsahovať váš dopyt a premenné a musí byť vo formáte JSON.

Dopytovanie dát

Vďaka GraphQL môžete získať presne tie dáta, ktoré potrebujete. Dopyty musia obsahovať polia, o ktoré máte záujem, a vzťahy medzi nimi. Napríklad:

{
 books(first: 3) {
  totalCount
  pageInfo {
   hasNextPage
  }
  edges {
   node {
    title
    releaseDate
    chapters {
     edges {
      node {
       title
       slug
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 character(slug: "harry-potter") {
  name
 }
}

V tomto dopyte chceme získať názov (title) a dátum vydania (releaseDate) prvých troch kníh, ako aj názov (title) a slug (slug) každej kapitoly vo všetkých troch knihách. Okrem toho chceme získať aj meno (name) postavy so slugom harry-potter.

Schéma

Kompletnú schému GraphQL API nájdete tu (opens in a new tab).